top of page

טירת בראנוב סנדומיירסקי

הטירה המנייריסטית בבראנוב סנדומיירסקי נחשבת לאחת הדוגמאות היפות והחשובות במדינה לסגנון המנייריזם. היא ידועה בכינוי "ואבל הקטנה" בשל הדימיון לטירה (שנבנתה באותה תקופה) בגבעה המלכותית בקרקוב.

 

הטירה נבנתה בסוף המאה ה-16, עם קישוטים מייריסטים רבים בתקרותיה, מגדליה ובחזית המבנה. הבנייה הוזמנה על ידי אנדז'יי וראפל לשצ'ינסקי, כפי שמרמז שלט האצולה בחזית. תכנונה ובנייתה משוייכת לאמן הרנסאנס האיטלקי סאנטי גוצ'י, אמן החצר של מלך פולין סטפאן באטורי. כבר בתחילת דרכה נבנה חפיר בסביבתה, וחלל הפנים עוצב עם קישוטי בארוק ע"י ג'יובאני באטיסטה פאלקוני (שהיה אחראי על מונומנטים נוספים ברחבי נפת מאלופולסקה, בין היתר בקרקוב וזאמושץ').

 

המעון המפואר בבראנוב סנדומיירסקי ידע בעלים רבים, בהם המשפחות לובומירסקי, מלאכובסקי, פוטוצקי וקרשיצקי. שתי שריפות גדולות כילו את חלל הפנים שלה, בשנים 1848 ו-1898. במהלך השיפוצים הנרחבים, הוסב חלק מקומת הקרקע לקפלת תפילה שקושטה בסגנון האר-נובו. בעליה האחרונים, שהיו אמונים על עבודות השיפוץ, החזיקו בטירה בבעלותם עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, במהלכה נגרם לה נזק משמעותי. בסופה, הועבר הנכס לבעלות המדינה ושופץ על ידה.

 

כיום ניתן לבקר במרבית חלקי הטירה (בסיור מודרך בלבד, יש לברר מראש זמני הדרכה באנגלית), ולהתרשם משחזורים של הריהוט ועיטורי הגבס שקישטו את הטירה בימי זוהרה. מסביב לטירה ניתן למצוא גן מוריק קטן. חלקים מהטירה מושכרים למטרות אירוח אירועים, לצורך מימון תחזוקתה השוטפת.

 

bottom of page