top of page

 מכרות הגיר בחלם

 

אם ישנה הצדקה לכינוי "חוכמת חלם", כנראה שתמצאו אותה במכרות הגיר. תושבי העיירה המנומנמת חפרו מתחת לבתיהם, ולעיתים מתחת לבתיהם של השכנים, במטרה לדלות את הגיר מן הקרקע ולהשתמש בו לבניית העיר. אך תוצאות החפירה הבלתי מרוסנת לא איחרו לבוא - רחובות שלמים, על בתיהם, החלו לקרוס בזה אחר זה. כיום, בזכות מומחי כרייה מקרקוב, המצב הסתדר, וניתן להסתובב בעיירה בבטחה. הסיור במחילות שנותרו מהחפירות מזמנת הצצה להיסטוריה מעניינת, וגם הרפתקאה מפתיעה עבור הצעירים שביננו.

 

bottom of page