top of page
2019-12-11-18-16-06.jpg
20191026_162851.jpg
20191026_170254.jpg

 טירת קשיז'טופור

 

אין זה ידוע מתי הוקמה הטירה בכפר אויאזד בדיוק. יאן זביגנייב אוסולינסקי הוריש את הכפר לבנו, כריסטוף, בשנת 1619. יחד עם זאת, ההוכחה המתועדת הראשונה לבניית הטירה מתוארכת לשנת 1627, כאשר העבודה על בנייתה טרם נסתיימה. אוסולינסקי סיים את המלאכה ככל הנראה בשנת 1644, תוך השקעה של למעלה מ-30 מיליון זלוטי על העבודה. לצערו הרב, הוא לא הספיק להנות מהטירה המפוארת, כיוון שמת כשנה לאחר מכן בקרקוב.

בנו, כריסטוף בולדווין, ירש את הכפר והטירה מאביו, אך מת זמן לא רב לאחר מכן גם הוא, בשנת 1649 בקרב זבורוב. לאחר מותו, נרכש הרכוש על ידי משפחות אצולה שונות. 

בעת המבול השבדי, כבש הצבא השבדי את המתחם ושכן בו במשך שנתיים, תוך שהוא בוזז ומחריב אותו. הנזק היה כה רב, שלאחר עזיבת השבדים הטירה נותרה בהריסותיה, בשל העלויות העצומות לשיפוצה. משפחות אצולה שונות גרו בחלק המערבי ששרד את החורבן, אך לא לזמן רב. 

קיצה של התקופה בה גר מישהו בטירה הגיע בשנת 1770, כאשר כוחות רוסים כבשו את הטירה ו"השלימו" את מלאכת ההרס. ככל הידוע, סטאניסלאב סולטיק היה הדייר האחרון שלה, בשנים 1782-1787, ולאחר מכן ננטשה הטירה סופית.

בשנות ה-70 של המאה הקודמת נעשו מאמצים לשפץ את המתחם, אך העבודות הופסקו כליל בשנת 1981 עם הכרזת המשטר הצבאי בפולין.

כיום הטירה, במצבה המתפורר למחצה, פתוחה לביקורים.

מקור שמה של הטירה אפוף מיסתורין. בעליה המקוריים כינה אותה "קשיז'טופורי", המינוח הפולני לשמו הלטיני - כריסטופורוס. בהמשך, שונה השם ל"קשיז'טופור", שהוא שילוב של שתי מילים פולניות - קשיז' - צלב, וטופור - גרזן. ניתן לראותם - הצלב והגרזן - על שער הכניסה של הטירה. מקורו של התאריך המוטבע מעליהם - 1631, לא ידוע, כמו גם הרגע בו השתנה השם.

הידעתם?

טירת קשיז'טופור תוכננה ועוצבה בהתאם ללוח השנה:

בטירה ישנם 365 חלונות, כמספר ימי השנה.

תוכלו למצוא בה גם 52 חדרים, כמספר השבועות בשנה.

12 אולמות מפוארים תוכננו, כדי להתאים לחודשי השנה.

ארבעה מגדלים מעטרים את הטירה, כמספר העונות.

עובדה מעניינת היא, שמטעמי סימטריה, ישנם בטירה 366 חלונות, אך אחד מהם נטאם בלבנים, כדי "לתקן את הטעות"...

20191026_163547.jpg
2019-10-27-19-01-22.jpg
20191026_171449.jpg
20191026_170239.jpg
20191026_163447.jpg
bottom of page