top of page

כנסיות העץ האורתודוקסיות

בהרי הקארפטים

 

ה"צרקבות" (Tserkvas) - כנסיות העץ האורתודוקסיות הן זכר לימים בהם הממלכה הפולנית שלטה באיזורים מזרחיים ושמשה כגבולה המזרחי של אירופה. הכנסיות העתיקות ביותר מתוארכות למאה ה-15. בעיצובן, הן מזכירות את הכנסייה הביזנטית, בניגוד לסגנון הגותי שנפוץ סביבן בעת בנייתן.

את כיפותיהן מעטרים "בצלים" הטיפוסיים לכנסיות אורתודוקסיות.

 

חלקן מוכרות כאתרי מורשת של אונסק"ו, ולהלן אלו הכלולות ברשימה:

כנסיית מיכאל המלאך בברונארי (Brunary)

כנסיית לידת הבתולה מרים המבורכת בחוטינייץ (Chotyniec)

כנסיית פרסקבייה הקדושה בקוויאטון (Kwiatoń)

כנסיית חסדה של מרים הבתולה באובצ'ארי (Owczary)

כנסיית יעקב הקטן בפוברוז'ניק (Powroźnik)

כנסיית פרסקבייה הקדושה ברדרוז' (Radruż)

כנסיית מיכאל המלאך בסמולניק (Smolnik)

וכנסיית מיכאל המלאך בטוז'נסק (Turzańsk).

 

הכנסיות הללו הן חלק מקבוצה של 16 כנסיות מזרחיות-קתוליות ואורתודוקסיות הנמצאת בדרום פולין ובמערב אוקראינה הכלולות ברשימת אונסק"ו.

bottom of page