top of page

 מבצר צ'רסק

המבצר נבנה בהזמנתו על הדוכס המאזובי יאנוש ה-1 במקום בו זרם בעבר נהר הויסלה. ככל הנראה העבודות להקמתו החלו בשנת 1388, ונסתיימו בתחילת המאה ה-15. הבעלות על המבצר עברה מדוכס אחד למשנהו, עד אשר שולבה דוכסות מזוביה תחת הכתר של הפולני בשנת 1526, אז הועברה הבעלות לידיה של המלכה האיטלקית של פולין - בונה ספורצה.

 

היתה זו בונה, ששיפצה והרחיבה את המתחם המבוצר. לאחר מות בעלה, המלך זיגמונט ה-1 הזקן, עזבה המלכה את הארמון המלכותי בקרקוב ועברה להתגורר במתחם המבוצר בצ'רסק, עד אשר נמלטה מפולין מאימת בנה.

בעת המבול השבדי, פוצצו חלקים נרחבים של המבצר, והוא איבד את הפונקציונליות שלו. עת נפילתו של האיחוד הפולני-ליטאי ננטשו ההריסות סופית. חלקים שנותרו, פורקו ונוצלו לבנייה במקומות אחרים. 

כיום עומדים על תילם 3 מגדלים וגשר הכניסה המתוארך למאה ה-18. במקום מתקיימים מופעי אבירים ופעילויות לילדים בכל הגילאים. ניתן לעלות על שניים מהמגדלים, לתצפית מרהיבה על הסביבה.

 

bottom of page