הגמדים של ורוצלאב

מיקום: בכל רחבי העיר

כחלק מתנועת ההתנגדות למשטר הקומוניסטי, קמה "האלטרנטיבה הכתומה",  שהביעה את מחאתה באמצעים לא אלימים. חלק מפעילותה כלל ציור גמדים על שלטים והודעות של המפלגה הקומוניסטית, כמו גם ביצוע מעשי קונדס, ששמו ללעג את השוטרים שעצרו את המעורבים במעשים. פועלה של התנועה היווה את ההשראה למה שהפך לסמלה הבלתי מעורער של ורוצלאב - פסלי הגמדים, הפזורים בהמוניהם ברחבי העיר. הפסלים מתחלקים לשתי קבוצות - אלו המשמשים כפרסומת לספונסר שהזמין אותם (שמו יופיע בסמוך לפסל), ואלו שהונחו על ידי העירייה, ומתקשרים לאירוע או מקום הרלוונטים להיסטוריה של העיר. הגמדים ישמשו כאטרקציה מצויינת ותעסוקה שוטפת לזעטוטים שיטיילו עמכם בעיר.

כל הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.
כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מבעל העמוד אסור בהחלט.

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים באתר זה שמורות לבעל העמוד, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מבעל העמוד. כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם.

 

השימוש במידע שבאתר היא באחריות המשתמש בלבד. באחריות המשתמש לוודא את תקינות המידע ונכונותו לפני השימוש בו.

יש לכם שאלה? כתבו לנו!
  • Instagram
  • Google+ Clean
  • facebook