top of page

 הגמדים של ורוצלאב

מיקום: בכל רחבי העיר

כחלק מתנועת ההתנגדות למשטר הקומוניסטי, קמה "האלטרנטיבה הכתומה",  שהביעה את מחאתה באמצעים לא אלימים. חלק מפעילותה כלל ציור גמדים על שלטים והודעות של המפלגה הקומוניסטית, כמו גם ביצוע מעשי קונדס, ששמו ללעג את השוטרים שעצרו את המעורבים במעשים. פועלה של התנועה היווה את ההשראה למה שהפך לסמלה הבלתי מעורער של ורוצלאב - פסלי הגמדים, הפזורים בהמוניהם ברחבי העיר. הפסלים מתחלקים לשתי קבוצות - אלו המשמשים כפרסומת לספונסר שהזמין אותם (שמו יופיע בסמוך לפסל), ואלו שהונחו על ידי העירייה, ומתקשרים לאירוע או מקום הרלוונטים להיסטוריה של העיר. הגמדים ישמשו כאטרקציה מצויינת ותעסוקה שוטפת לזעטוטים שיטיילו עמכם בעיר.

bottom of page