top of page

הפארק הלאומי קרקונושה

00710_115433
_184618
1256
מסלולי הטבע של הפארק
מפל קמיינצ'יק
מפל שקלארקי
המפל הפראי (דז'יקי)
ערוצי נחל בפארק
מפל באחת הפסגות
מפלי המים של הפארק
המצפה מטאורולוגי בפסגת שנייז'קה
המצפה מטאורולוגי בפסגת שנייז'קה
המצפה מטאורולוגי בפסגת שנייז'קה
כנסייה על פסגת שנייז'קה
"מחסה המטיילים "ילנקה
"מחסה המטיילים "דום שלונסקי
"מחסה המטיילים "שרניצה 2
טירת חוייניק
טירת חוייניק
מקדש וואנג
מבנים פונקציונלים ומבני דת ברחבי הפארק

בקרוב!

bottom of page