top of page

גלריית תמונות

משפחת קוז'מינסקי, 1942

משפחת קוז'מינסקי, 1942

משפחת קוז'מינסקי בצילום משפחתי משנת 1942 מימין לשמאל יז'י, יאנוש, תרסה וקרול

משפחת קוז'מינסקי

משפחת קוז'מינסקי

יז'י, יאנוש ותרסה

ביקור בישראל

ביקור בישראל

תרסה קוז'מינסקה עם חלק מהמוסתרים. תרסה עומדת ראשונה משמאל מינה ושמואל גלזר יושבים ראשונים משמאל

הר הרצל ירושלים

הר הרצל ירושלים

תרסה קוז'מינסקה מקבלת את אות חסידי אומות העולם בהר הרצל

תל אביב

תל אביב

רות לינדנר בדירתה בשלמה המלך 25

בשעת עבודה, נתניה

בשעת עבודה, נתניה

רות לינדנר

יז'י בכניסה לבית המסתור בוואבר

יז'י בכניסה לבית המסתור בוואבר

פתח הכניסה למסתור

פתח הכניסה למסתור

יז'י מתלווה לקבוצות נוער

יז'י מתלווה לקבוצות נוער

מפגש בין המשפחות

מפגש בין המשפחות

במאי 2021 נערך טקס "חסד אחרון" בבית העלמין קרית שאול. במהלך הטקס נפגשו משפחת פרידמן (הבנים של הלינה) ומשפחת קורן (הנכדים של רות לינדנר)

הלינה פרידמן

הלינה פרידמן

השורדת האחרונה שעודנה בחיים (2021)

רות לינדנר, 1985

רות לינדנר, 1985

יז'י קוז'מינסקי

יז'י קוז'מינסקי

התמונה באדיבות “Polish Righteous – Recalling Forgotten History” www.righteous.pl (Katarzyna Mazurczak)

תל אביב, 1989

תל אביב, 1989

ביקור של יז'י בישראל יז'י קוז'מינסקי - מימין רות לינדנר - משמאל

טקס הענקת אות יקיר תל אביב, 1985

טקס הענקת אות יקיר תל אביב, 1985

רות לינדנר ושלמה להט (צ'יץ)

יז'י קוז'נמינסקי בביקור בישראל

יז'י קוז'נמינסקי בביקור בישראל

טקס קריאת כיכר ע"ש חסידי אומות העולם

טקס קריאת כיכר ע"ש חסידי אומות העולם

רות לינדנר - בחולצה הירוקה בצד ימין

טקס קריאת כיכר ע"ש חסידי אומות העולם

טקס קריאת כיכר ע"ש חסידי אומות העולם

רות לינדנר במעמד הענקת השם לכיכר הסמוכה לבניין העירייה בתל אביב

מריה ורוניץ'

מריה ורוניץ'

מריה ורוניץ', המטפלת שטיפלה ביאנוש הקטן בתקופת המלחמה. לאחריה, הסתבר למשפחת קוז'מינסקי כי גם היא יהודיה.

העץ ביד ושם

העץ ביד ושם

העץ ביד ושם

העץ ביד ושם

אנדרטת ההנצחה בפארק השורדים

אנדרטת ההנצחה בפארק השורדים

לודז', פולין

הלוח של רות לינדנר / תרזה קוז'מינסקה

הלוח של רות לינדנר / תרזה קוז'מינסקה

הלוחות של יזי' וקרול קוז'מינסקי

הלוחות של יזי' וקרול קוז'מינסקי

הקבר של יז'י

הקבר של יז'י

בית הקברות הצבאי "פובונסקי" בורשה

bottom of page