מוזיאון יהדות מאזוביה

המוזיאון ליהדות מאזוביה ממוקם במבנה ששימש בעבר כבית כנסת, הידוע גם כ"בית הכנסת הקטן", כדי להבדילו מבית הכנסת הגדול שנבנה בעיר בשנת 1866. זה הקטן הוא היחיד ששרד את המלחמה, בעוד שהגדול נהרס על ידי הגרמנים במהלך המלחמה, וחורבותיו פונו סופית בשנת 1951.

בנייתו של בית הכנסת הקטן החלה בשנת 1822 ברחוב קביאטקה. הבנייה נסתיימה באמצע שנות ה-50 של המאה ה-19. בנייתו לוותה בקשיים רבים; המיקום שנבחר היה חלק מביצורי העיר בעבר, דבר שיצר 'קשיים הנדסיים בעת בנייתו. בנוסף, הבישוף הביע התנגדות לבניית בית הכנסת בקרבה רבה מידיי לקתדרלה של העיר. בסופו של דבר, הלז ויתר על התנגדותו, ובית הכנסת אכן נבנה. הסגנון שנבחר לבנייתו היה נאוקלאסי. המבנה שופץ לעיתים קרובות.

בית הכנסת הקטן יועד לשלוש מטרות - מבנה תפילה, בית ספר ומקום מושבה של המועצה היהודית של פלוצק. בעת פלישת הגרמנים בשנת 1939 הוסב בית הכנסת למקום מושבו של היודנראט, עד לחיסולו של הגטו במרץ 1941. זה היה למעשה קיצה של הקהילה היהודית של פלוצק, שנכחה במקום מאז המאה ה-13.

מבנה בית הכנסת שרד את המלחמה, והוא שב לבעלות הקהילה היהודית בתומה. הקומיטט היהודי אף ארגן מפגש במקום מייד לאחר המלחמה, ונכחו במפגש הזה 22 יהודים. ב1949 הוקם במקום קואופרטיב חייט, סריגה וביגוד על שם גרשון דואה-בוגן. ב-1960 נרכש המבנה על ידי אוצר המדינה, ושנתיים לאחר מכן הוכנס המבנה לרשימת האתרים לשימור. המבנה ננטש בהדרגה, וחדל משימוש בשנת 1992. 

בעשור האחרון של המאה הקודמת החליף המבנה בעלים רבים, עד אשר שב לרשותה של הקהילה היהודית בשנת 1997. זו מכרה אותו בשנית לעיריית פלוצק שנה לאחר מכן. כאשר העירייה החליטה למכור את המבנה, הוקם "ארגון בית הכנסת של פלוצק" ששם לעצמו למטרה להפסיק את חילופי הבעלות ולהשיב את עטרת המבנה ליושנה. בשנת 2007 יצא לדרכו פרוייקט המוזיאון של יהדות מאזוביה, אשר בעת השלמתו, סונף למוזיאון העיר. תקציבים גדולים הועברו הן מהעיר, מהמדינה ומהאיחוד האירופי במטרה לממש את החזון והפרוייקט.

כיום יכולים המבקים במקום להתרשם מהמבנה המפואר, כמו גם משיחזור של חלק מהאלמנטים של בית הכנסת, ובהם הנישה של ארון הקודש. על פני תצוגה קטנה יחסית אך מעניינת, ניתן ללמוד על עברה של יהדות פלוצק ומחוז מאזובשה, החל מהגעת היהודים לאיזור ועד לימינו אלה.

הכניסה למוזיאון היא בחינם.

כל הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.
כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מבעל העמוד אסור בהחלט.

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים באתר זה שמורות לבעל העמוד, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מבעל העמוד. כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם.

 

השימוש במידע שבאתר היא באחריות המשתמש בלבד. באחריות המשתמש לוודא את תקינות המידע ונכונותו לפני השימוש בו.

יש לכם שאלה? כתבו לנו!
  • Instagram
  • Google+ Clean
  • facebook