top of page

הפארק הלאומי רוזטוצ'ה

הפארק משתרע על פני החלק המרכזי של חבל רוסטוצ'ה. נקיקים עמוקים חוצים את המדרונות המתונים שלגבעות ונהר וייפש (Wieprz) אשר זורם דרך הפארק. יערות אשוח מכסים כ-90% משטחו. הצמחיה העשירה כוללת צמחיית אקלים חם מדרום מזרח אירופה ומאות עצים מוגנים תחת החוק הפולני ("מונמנט של הטבע"). אוכלוסיית הציפורים בפארק כוללת 190 מיני ציפורים. ניתן למצוא בפארק גם דו חיים וזוחלים רבים. חייה ייחודית לפארק הינה סוס פולני קטן, הוא גם משמש כסמלו של הפארק.

כאשר נפתח הפארק בשנת 1974, היה שיטחו כ-50,000 דונם, אך מאז הורחב הפארק, וכיום הוא משתרע על כ-80,000 דונמים. רוב שיטחו של הפארק מכוסה יער - כ-95% משטחו. משום שכך, הוא נחשב לפארק המיוער ביותר במדינה.

לרשותם של המבקרים בפארק מוצעים 5 מסלולי הליכה באורך כולל של 40 ק"מ, כמו גם מסלול אופנים באורך 10 ק"מ.

bottom of page