top of page

הכפרים הטטארים

קרושניאני ובוחוניקי

 

המתיישבים הטטארים הגיעו לראשונה לאיזור זה במאה ה-17. הם נטמאו לחלוטין בקרב הפולנים, אך הם משמרים את האמונה המוסלמית ואורחות החיים המתלווים לאמונה זו.

הקהילה המוסלמית של הטטארים בפולין פזורה בין מספר כפרים באיזור, בעיר ביאליסטוק ובבירה ורשה. כמו כן, שני בתי קברות מוסלמים שייכים לקהילה זו, כאשר אחד מהם נמצא בקרושניאני והשני בוורשה.

בעת ביקור בכפרים, ניתן להתרשם מאורחות חייהם של הטטארים בפולין. ניתן לבקר במסגדים, כמו גם בבית הקברות הסמוך. בשני הכפרים ניתן למצוא מסעדות המציעות משלל המאכלים המאפיינים את המטבח הטטארי.

bottom of page