top of page

בית הכנסת בטיקוצ'ין

בטיקוצ'ין היו 4 בתי כנסת. בית הכנסת שנשתמר היה המרכזי ומוקם במרכז העיירה. הוא נבנה בשנת 1642, כפי שמעיד דיגלון מתכת המתנוסס מעל הגג. לפי הצריח באחת מפינותיו, ניתן להבין כי למבנה יועד גם תפקיד הגנתי. הוא דומה מאוד לבתי הכנסת של לוצק ופינסק.

עם הכניסה לפנים בית הכנסת, כבר ממשים ציווי תנ"כי ראשון - "ממעמקים קראתיך". סיבה נוספת למדרגות היתה האיסור הנפוץ בזמנו לבניית בתי כנסת גבוהים מהכנסיה הנמוכה ביותר בסביבה. על מנת להעניק עוצמה ויראת שמיים על ידי נפח מבנה גדול, נבנה בית הכנסת מתחת לפני גובה הרחוב.

קירות בית הכנסת מעוטרים בקטעי תפילה והוראות למתפללים. מעבר לאלמנט הקישוטי, הדבר נועד לסייע למתפללים בשעת התפילהף שכן אמצעי התאורה היו מוגבלים מאוד בעת ההיא, וקריאה מן הכתובים היתה משימה קשה גם לבעלי ראיה חדה.

בית הכנסת שרד את המלחמה בזכות העובדה שהגרמנים הפכו אותו למחסן. לאחר המלחמה שימש כמחסן דשן, עד אשר הוחלט לשקמו ולהשיבו למראהו המקורי בשנות ה-70. כיום פועל במקום מוזיאון המלמד אודות ההיסטוריה היהודית של העיירה וקהילתה.

bottom of page