top of page

 מזח וסטרפלאטה (Westerplatte)
המקום בו פרצה

מלחמת העולם השנייה

 
קרב חסר סיכוי – פולין נמחצת על ידי שכנותיה

לא אחת נשמעות שאלות נוקבות בדבר חלקה של פולין במלחמת העולם השנייה. 'מדוע לא התקוממה כנגד הכובש האכזר?', 'כיצד ייתכן שמדינה כה גדולה נכבשה בתוך פחות מחודש?', 'מדוע לא הגנו הפולנים על היהודים?' ועוד ועוד. די בסקירתו של החודש הראשון למלחמה, כדי לקבל אומדן של יחסי הכוחות בין המדינות הלוחמות.

 

בראשון בספטמבר, עם עלות השחר, פתחו שני ריכוזים אדירים של הצבא הגרמני במבצע "תיק וייס" (Fall Weiss) שמטרתו היתה לחסל את צבא פולין ולכבוש את שטחה. מן הצד הגרמני עמדו 1.8 מיליון חיילים, 11 אלף תותחנים, 2,800 טנקים ואלפיים מטוסים. מולם עמד הצבא הפולני עם כמיליון חיילים, 800 טנקים ו-400 מטוסים בלבד. חוזי ההגנה שנחתמו עם בעלות הברית התבססו על ההנחה שפולין תעמוד לבדה נגד התוקפנות במשך שבועיים, עד שתונחת על גרמניה מהלומה מהמערב. המכה הנכספת, למרבה הטרגדיה, לא הגיעה. עומס ההתמודדות כולו נפל על הצבא הפולני. למרות אומץ ליבם של החיילים הפולנים, התפתחה מלחמת הבזק של הגרמנים בהתאם לתכנית המבצע. כבר בחמישי בספטמבר ציוותה המפקדה הפולנית העליונה על נסיגה לקו נהרות הויסלה והסאן.

 

"עוד זה מדבר, וזה בא" - כתוב בספר איוב, ואכן כך אירע ב-17 בספטמבר. הצבא האדום חצה את הגבול והחל כובש את פולין ממזרח, בהתאם לסעיף הסודי מהסכם מולוטוב-ריבנטרופ. פולין, שנלכדה בין שני צבאות כובשים אדירים וגדולים ממנה בעשרת מונים, איבדה כל סיכוי. המפקד העליון, הנשיא והממשלה, יחד עם האוגדות הצבאיות שהצליחו לחמוק מנחת זרועו של הצבא האדום, נעו אל הגבול עם רומניה ביום בו פלשה רוסיה. ורשה נותרה עומדת איתנה עשרה ימים נוספים, ותאי התנגדות קטנים החזיקו מעמד אפילו עד השישי באוקטובר, אבל גורלה של המלחמה הוכרע. המערכה הראשונה של מלחמת העולם נסתיימה בכיבושה המוחלט והמהיר של פולין. עם פרוץ המלחמה בראשון בספטמבר, לחמו בשורות הצבא הפולנים כמאה אלף יהודים. כשבעת אלפים מהם נפלו בקרב ולמעלה מ-60 אלף נלקחו בשבי.

 

לכל לאורך המלחמה לא היה גורם מדיני רשמי שיכול היה להתנגד לכיבוש. פולין נחלה מפלה קשה, עם אבדות כבדות – 70 אלף קצינים וחיילים נהרגו, למעלה מ-130 אלף נפצעו, 300 אלף נפלו בשבי הגרמנים ו-180 אלף בשבי הסובייטי. השאר - חצו את הגבול וחמקו לצרפת ביחד עם הממשלה הגולה.

 

 

המערכה בוסטרפלאטה: המקום בו נורו היריות הראשונות של מלחמת העולם השנייה

בראשון בספטמבר, 1939, בשעה 04:45 שעון מקומי, פתחה שלזוויג הולשטיין, משחתת קרב גרמנית, במטח עז של תותחים על וסטרפלאטה - מזח בנמל הימי של דאנציג (גדאנסק של הימים ההם). אלו היו יריות הפתיחה של מלחמת העולם השנייה.

 

ההתקפה הרגלית הראשונה נכשלה, אך נוכח יחס הכוחות שהיה לרעת פולין, היה ברור כי הקרב אבוד מראש. הדגל הלבן הונף ב-7 בספטמבר, בשעה 09:45. גבורתם ועמידתם של הפולנים בקרב על הנמל, גרמה לפירר בכבודו ובעצמו לבקר באתר מייד לאחר כיבושו, לצורך קבלת הסבר על הקרב.

 

על האנדרטה שהוקמה במקום חקוקים שמות אתרי קרבות במלחמת העולם השנייה בה השתתפו חיילים פולנים, כדוגמת מונטה-קסינו (איטליה), נורמנדיה (צרפת) ומורמנסק (רוסיה). למרגלותיה מוצבת כתובת פולנית גדולה - "לעולם לא עוד מלחמה". 

bottom of page