top of page

מסלול המגדלורים לחופי הים הבאלטי

מגדלור שבינואוישצ'ה
מגדלור קיקוט
מגדלור נייחוז'ה
מגדלור קולובז'ג
מגדלור גונסקי
מגדלור דרלובו
מגדלור ירוסלאבייץ
מגדלור אוסטקה
מגדלור צ'ולפינו
מגדלור סטילו
מגדלור רוזבייה
מגדלור יסטארניה
מגדלור הל
מגדלור סופוט
מגדלור גדאנסק ("נובי פורט")
מגדלור קריניצה זדרוי

משחר האנושות, נדד וסייר האדם. בתחילה - על האדמה. עם בוא הטכנולוגיה הנחוצה, גם על פני המים. לרוב היו המסעות הימיים קצרים בהיקפם, נמשכו בשעות האור (ולכל היותר נסתיימו בשעות החשכה) ותמיד כשנצפה באופק קו היבשה. עם הרצון לגלות אופקים חדשים, החלו לשכלל את האופן בו מתבצעת ההפלגה, ובפרט שוכללו שיטות הניווט. נדבך משמעותי לצורך כך היה האיתות מן היבשה. בתחילה באמצעות מדורות על פני הקרקע. בהמשך - הדלקת אש באיזורים מוגבהים. הראות המוגבלת זרזה את המצאת העדשות המרחיקות, ומהפכה של ממש הגיעה עם המצאת נורת החשמל.

לאורך קו החוף של פולין - 440 קילומטרים סה"כ, פזורים להם מגדלורים שנבנו בתקופות שונות, על ידי מדינות / ממלכות / אימפריות שונות. חלקם פעילים עד היום, חלקם כבר מושבתים. כולם יחדיו מושכים אליהם תיירים מזדמנים ומעריצים מושבעים. בין המגדלורים השונים נמתח מסלול אופניים - מהארוכים במדינה - שהרוכבים לאורכו יכולים להנות הן מקו החוף, והן מהמגדלורים עצמם.

רשימת המגדלורים הקיימים כיום, ממערב למזרח:

מגדלור שבינואוישצ'ה

מגדלור קיקוט

מגדלור נייחוז'ה

מגדלור קולובז'ג

מגדלור גונסקי

מגדלור דרלובו

מגדלור יארוסלבייץ

מגדלור אוסטקה

מגדלור צ'ולפינו

מגדלור סטילו

מגדלור רוזבייה

מגדלור יסטארניה

מגדלור הל

מגדלור סופוט

מגדלור גדאנסק (נובי פורט)

מגדלור גדאנסק (הנמל הצפוני)

מגדלור קריניצה מורסקה

בנוסף, ניתן לבקר גם בפארק מיניאטורות של המגדלורים הסמוך למגדלור נייחוז'ה

ניתן לבקר גם במוזיאון המוקדש למגדלורים הממוקם בתוך מגדלור רוזבייה. ניתן לקרוא אודות מוזיאון זה כאן.

bottom of page