top of page

המוזיאון להיסטוריה של יהדות פולין

הרעיון להקים את המוזיאון להיסטוריה של יהודי פולין מקורו במכון ההיסטורי היהודי. רעיון זה זכה בהדרגה לאישור נרחב גם בפולין ומחוצה לה. בשנת 1995, הודות לתמיכתם של תורמים אישיים ומוסדיים, העבודה על פרויקט המוזיאון החלה, והמשיכה - כיוזמה חברתית - עד שנת 2005.

ב- 25 בינואר 2005, מאמצים ארוכי טווח של המכון ההיסטורי היהודי בפולין נשאו סוף סוף פרי. באותו יום, ביוזמתו של ראש עיריית וורשה דאז לך קצ'ינסקי, הוקם המוזיאון רשמית כשותפות ציבורית-פרטית של המכון ההיסטורי היהודי, עיריית ורשה, ומשרד התרבות והמורשת הלאומית.

ההסכם, שהביא לחיים את מוסד התרבות במימון משותף, נחתם על ידי ראש העיר לך קצ'ינסקי, וולדמר דברובסקי, שר התרבות דאז, ופרופסור יז'י טומשבסקי, סגן יו"ר המכון ההיסטורי היהודי. עם הזמן, בזכות הכספים שגויסו בעיקר מאנשים פרטיים וקרנות מארצות הברית, גרמניה, בריטניה ופולין, התאפשרה העבודה על פרויקט המוזיאון העתידי. נאסף תיעוד ייחודי על יודאיקה פולנית בארץ ובחו"ל והוקמה רשת תמיכה בינלאומית רחבה לגיוס כספים הדרושים לתכנון ולהפקת תערוכת הליבה.

מוזיאון פולין עמד באתגר ליצור תערוכת ליבה מרתקת ומשכנעת, וזאת ללא אוסף משמעותי של חפצי אמנות ופריטים ארכאולוגים. תוכנית התערוכות הזמניות, הפעילויות החינוכיות, הכנסים, המגורים האקדמיים והאמנותיים הופכות את המוזיאון לפלטפורמה תוססת לדיאלוג ולהפצת הידע על ההיסטוריה והמורשת היהודית.


מוזיאון פולין להיסטוריה של יהודי פולין הוא מוסד השותפות הציבורי-פרטי הראשון שהוקם יחד על ידי הממשלה, השלטון המקומי וארגון לא-ממשלתי. בהתאם להסכם המשולש החתום, השותף הציבורי כיסה בין היתר את עלות הקמתו של בניין המוזיאון ואביזריו הפנימיים. המכון ההיסטורי היהודי היה אחראי בין היתר על מימון וארגון של תהליך יצירת תערוכת הליבה.

המוזיאון הוא מוסד תרבות מודרני - זהו מוזיאון היסטורי המציג את 1000 שנות החיים היהודיים בארצות פולין. זהו גם מקום מפגש ודיאלוג בין אלה המעוניינים לחקור את התרבות היהודית בעבר ובהווה, אלה שרוצים להסיק מסקנות לעתיד מההיסטוריה היהודית הפולנית, ולבסוף אלה שמוכנים להתמודד עם הסטריאוטיפים ולהתנגד לשנאת זרים, כמו גם דעות קדומות לאומיות המאיימות על החברות של ימינו. על ידי קידום רעיונות הפתיחות, הסובלנות והאמת, מוזיאון פולין תורם להבנה ולכבוד ההדדי בין פולנים ויהודים.

התקשרות של מאות אנשים אפשרה את הקמת המוזיאון. עם זאת, יש לזכור את התפקיד המכריע של גרז'ינה פבלק, המובילה העומדת מאחורי הפרויקט והרכז הראשון שלו, ושל יז'י הלברשטטדט שבשנים 1999-2011 ניהלה את יישום פרויקט המוזיאון במכון ההיסטורי היהודי, ובשנים 2006-2011 שימש כמנהל המוזיאון. עלינו לזכור גם את תפקידו של פיוטר ווישליקי שהיה אחראי על תכנון והפקת תערוכת הליבה משנת 2011 ואילך. מאז הקמתו, פרויקט המוזיאון יכול היה להסתמך על תמיכתה של מריאן טורסקי, שכיהנה בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של המכון ההיסטורי היהודי עד שנת 2011, ושימשה כיו"ר מועצת המוזיאונים מאז 2009.

הטקסט נלקח מאתר המוזיאון.

במוזיאון מיוחד זה יכולים המבקרים להתרשם עמוקות מההיסטוריה המפוארת של יהדות פולין, החל מתקומתה של המדינה הפולנית בשנת 1000 לספירה בקירוב, ועד לימינו אלה ממש. מוזיאון זה הוקם בראש ובראשונה עבור הפולנים, וככזה הוא פונה בתכניו ושפתו אל הקהל הפולני. סיור מודרך במוזיאון מאפשר חיבור טוב יותר לרקע ההיסטורי שאיתו מגיעים המטיילים מהארץ.

דרכנו ניתן להזמין סיור מודרך במוזיאון. לפרטים ליחצו כאן.

bottom of page