top of page

"פעם בשנה,

       לך למקום

             בו לא היית מעולם"

דאלאי למה

 טיולים

 מאורגנים

14
ימים
פולין - לא מה שהכרתם

המיטב של פולין

6
ימים
קרקוב וסביבתה - טעימה מפולין הקטנה

קרקוב וסביבותיה

7
ימים
אירופה הקלאסית

הערים הקלאסיות של פולין

10
ימים
צפון פולין

האגמים וחוף הים הבאלטי

bottom of page